Colaboradoras

Chamamos colaboradoras a aquelas organizacións que puntualmente colaboren coa Rede en determinadas actividades ou se suman aos manifestos que publique a Rede. Na actualidade son:

Amigos da Terra

Amnistía Internacional Vigo

Emaús Fundación Social

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

Fiare Banca Ética

Fundación Jóvenes y Desarrollo

Implicadas no desenvolvemento

Marcha Mundial das Mulleres Galiza

Semilla para el cambio

Seminario Galego de Educación para a Paz

SOS Racismo Galicia

Taller de Solidaridad, Vigo